تازه های کتابخانه

ملکه مورچه‌ها

 • نویسنده: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ طاه‍ره‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د؛ت‍ص‍وی‍رگ‍ر طی‍ب‍ه‌ ت‍وس‍ل‍ی‌, طرح و اجرا شرکت سیمای نور کوثر
 • ناشر: براق
 • سال نشر: 1385
 • مترجم: تصویر‌گر: ت‍وس‍ل‍ی‌
 • موضوع: ;س‍ل‍ی‍م‍ان‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر -- داس‍ت‍ان‌

حسنی دروغ هزار بلاست دروغگو دشمن خداست

 • نویسنده: مولف زهرا سعادت؛؛ تصویرگر آتلیه محمدی فرد.
 • ناشر: آبشن
 • سال نشر: ‏‫،1388‬
 • موضوع: ; شعر کودکان

حسنی و دستکش‌های گم‌شده و ۱۲ قصه‌ی دیگر

 • نویسنده: مژگان شیخی؛تصویرگر محسن حسن‌پور
 • ناشر: قدیانی، کتاب های بنفشه
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: حسن‌پور
 • موضوع: ; افسانه های عامه

قصه‌ها و داستان‌ها برای دختران

 • نویسنده: مولف جونی سیمونز؛تصویرگر آمندا انرایت, مترجم نسرین علی‌محمدی
 • ناشر: آمیس
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: انرایت, مترجم: علی محمدی
 • موضوع: ; داستان‌های کوتاه انگلیسی

سربازنامه

 • نویسنده: سروده افشین اعلا؛تصویرگری محمدحسین صلواتیان
 • ناشر: بنیاد حفظ و نشر آثار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، انتشارات مکتب حاج قاسم
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: صلواتیان
 • موضوع: ;Soleimani‪ , Qasem -- Poetry

آدم‌های معمولی یک طبقه

 • نویسنده: نویسنده مسعود ملک‌یاری؛تصویرگر غزل فتح الهی
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: فتح‌الهی
 • موضوع: ; آلودگی -- تاثیر بر محیط زیست

فندقی

 • نویسنده: ماهوتی مهری -1340؛نوشته مهری ماهوتی ; تصویرگر امیر نساجی
 • ناشر: مدرسه
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ; داستانهای تخیلی

نباشیم مردم آزار: آزار و اذیت برگرفته از آیات قرآن مجید و روایات ائمه معصومین (علیهم السلام)

 • نویسنده: خیبری اکرم - 1356؛شاعر اکرم خبیری ; تصویرگر طاووس صدیقی
 • ناشر: پیوند با امام)ره (
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ; شعر کودکان آزار و اذیت - شعر

چهل کوزه طلایی

 • نویسنده: نویسنده محمود پوروهاب؛تصویرگر شکوفه بیاتی
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1389
 • مترجم: تصویر‌گر: بیاتی
 • موضوع: ;جامی عبدالرحمن بن احمد 817 - 898 ق. -- اقتباس ها

ج‍ام‍ان‍ده‌ از ک‍اروان‌

 • نویسنده: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍ود ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌؛؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر س‍ع‍ی‍د زراق‍ی‌
 • ناشر: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 • سال نشر: 1376
 • موضوع: ; داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌